Radiologia

Badanie radiologiczne polega na prześwietleniu wiązką promieni rentgenowski wybranego obszaru ciała zwierzęcia. Jest to bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna metoda, która wpiera diagnostykę ortopedyczną, diagnostykę zmian w obrębie układu krążenia, oddechowego czy pokarmowego. Badanie RTG można wykonać również w ramach profilaktyki.

Wykonanie zdjęć zaleca zwykle lekarz internista lub lekarz specjalista, u którego byli Państwo ze swoim zwierzęciem na wizycie.

Jeśli przychodzą Państwo do nas z zaleceniami z innej przychodni, proszę je ze sobą zabrać.
Zwierzę, które przychodzi na zdjęcie RTG, powinno być przynajmniej 8 godzin na czczo, ponieważ zrobienie dokładnego zdjęcia, a co za tym idzie ułożenie zwierzęcia w pozycjonerze, może wymagać premedykacji (znieczulenia ogólnego).

Projekt i wniosek o pozwolenie na naszą pracownię RTG przygotowała firma RADIOVET.

Skontaktuj się z nami