Fri, 5 Aug 2022
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Mateusz Kopacz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Technicy
Jagoda Bergel
Sat, 6 Aug 2022
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Lekarze
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Sun, 7 Aug 2022
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Lekarze
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Mon, 8 Aug 2022
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Małgorzata Jastrzębska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Technicy
Jagoda Bergel
Tue, 9 Aug 2022
Technicy
Agnieszka Domańska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Magdalena Tomszys
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Małgorzata Jastrzębska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Ilona Borowczak
Wed, 10 Aug 2022
Lekarze
Magdalena Tomszys
Lekarze
Rafał Honisz
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Karolina Buraczyńska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Małgorzata Jastrzębska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Lekarze
Dominika Szulc (USG)
Thu, 11 Aug 2022
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Agata Godlewska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Małgorzata Jastrzębska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka