Święta
Rafał Honisz
Święta
Mateusz Kopacz
Święta
Marta Sochacka
Święta
Jagoda Bergel
Święta
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Julia Załęska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Lekarze
Agata Godlewska
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jakub Wawrowski
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Agnieszka Bober (USG)
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Jakub Wawrowski
Technicy
Jakub Wawrowski
Lekarze
Marta Sochacka
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Mateusz Kopacz
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Mateusz Kopacz
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Ilona Borowczak
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Jakub Wawrowski
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Mateusz Kopacz
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Marta Sochacka
Lekarze
Agata Godlewska
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Agnieszka Domańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Mateusz Kopacz
Lekarze
Agnieszka Bober (USG)
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Technicy
Julia Załęska
Święta
Zuzanna Radwańska
Święta
Rafał Honisz
Święta
Mateusz Kopacz
Święta
Marta Sochacka
Święta
Jagoda Bergel
Święta
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jakub Wawrowski
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Ilona Borowczak
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Jakub Wawrowski
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Lekarze
Agata Godlewska
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Lekarze
Agnieszka Bober (USG)
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Rafał Honisz
Technicy
Agnieszka Domańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Lekarze
Karolina Buraczyńska
Technicy
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Lekarze
Rafał Honisz
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Ilona Borowczak
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Jakub Wawrowski
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Lekarze
Agata Godlewska
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Agnieszka Bober (USG)
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Recepcja
Paula Rudzka
Technicy
Jakub Wawrowski
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Lekarze
Karolina Buraczyńska
MANAGER
Zuzanna Radwańska
Recepcja
Paula Rudzka
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Recepcja
Anna Głębocka
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Recepcja
Anna Głębocka
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Mateusz Kopacz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Ilona Borowczak
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Jakub Wawrowski
Lekarze
Magdalena Tomszys
Recepcja
Anna Głębocka
Lekarze
Rafał Honisz
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska