Date Range
-
Exact Time
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Zuzanna Radwańska
09:00 - 17:00
Technicy
Jagoda Bergel
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Załęska
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Rafał Honisz
Rano 09:00-15:00
Technicy
Jagoda Bergel
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Marta Sochacka
09:00 - 17:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Załęska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Zagarodnaya
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Mateusz Kopacz
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Ilona Borowczak
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Cały dzień 09:00-21:00
Technicy
Julia Załęska
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Marta Sochacka
Rano 09:00-15:00
Technicy
Julia Załęska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Marta Sochacka
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Rafał Honisz
Rano 09:00-15:00
Technicy
Julia Załęska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Marta Sochacka
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
13:00 - 21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Rano 09:00-15:00
Technicy
Jagoda Bergel
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Rano 09:00-15:00
Technicy
Julia Załęska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Rano 09:00-15:00
Technicy
Jagoda Bergel
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Załęska
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Magdalena Tomszys
Date Range
-
Exact Time