Lekarze
Zuzanna Radwańska
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Julia Załęska
Lekarze
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Technicy
Julia Zagarodnaya
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Ilona Borowczak
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Magdalena Tomszys
Technicy
Jagoda Bergel
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Lekarze
Marta Sochacka
Technicy
Julia Załęska
Technicy
Agnieszka Domańska
Technicy
Agnieszka Domańska
Lekarze
Marta Sochacka
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Mateusz Kopacz
Lekarze
Magdalena Tomszys
Lekarze
Karolina Buraczyńska
Technicy
Jakub Wawrowski
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
Technicy
Jagoda Bergel
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Julia Załęska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agnieszka Domańska
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska