Date Range
-
Exact Time
Rano 09:00-15:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
09:00 - 17:00
Technicy
Jagoda Bergel
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Agnieszka Domańska
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Magdalena Tomszys
09:00 - 14:00
Lekarze
Dominika Szulc (USG)
09:00 - 17:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
09:00 - 17:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
11:00 - 15:00
Technicy
Agnieszka Domańska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Zagarodnaya
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Mateusz Kopacz
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Ilona Borowczak
09:00 - 14:00
Lekarze
Magdalena Tomszys
Rano 09:00-15:00
Technicy
Julia Załęska
Rano 09:00-15:00
Technicy
Jagoda Bergel
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
14:00 - 21:00
Lekarze
Rafał Honisz
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Agnieszka Domańska
Popołudnie 15:00-21:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Rano 09:00-15:00
Technicy
Agnieszka Domańska
Rano 09:00-15:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
09:00 - 17:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Julia Załęska
Popołudnie 15:00-21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Mateusz Kopacz
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Magdalena Tomszys
Rano 09:00-15:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Mateusz Kopacz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Agata Godlewska
13:00 - 21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Rafał Honisz
Rano 09:00-15:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Jakub Wawrowski
Rano 09:00-15:00
Recepcja
Małgorzata Jastrzębska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Magdalena Tomszys
Rano 09:00-15:00
Technicy
Agnieszka Domańska
Rano 09:00-15:00
Lekarze
Zuzanna Radwańska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Małgorzata Jastrzębska
Wolne
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Marta Sochacka
13:00 - 21:00
Technicy
Jagoda Bergel
Popołudnie 15:00-21:00
Lekarze
Magdalena Tomszys
Date Range
-
Exact Time