Lekarze
Zuzanna Radwańska
Magdalena Tomszys
Magdalena Tomszys
Rafał Honisz
Magdalena Tomszys
Rafał Honisz
Karolina Buraczyńska
Dominika Szulc (USG)
Urlopy - Niedostępność (wolne dni)
Rafał Honisz
Małgorzata Jastrzębska
Marta Sochacka
Małgorzata Jastrzębska
Marta Sochacka
Ilona Borowczak
Małgorzata Jastrzębska
Marta Sochacka
Małgorzata Jastrzębska
Marta Sochacka
Małgorzata Jastrzębska
Jakub Wawrowski
Małgorzata Jastrzębska
Magdalena Tomszys
Jakub Wawrowski
Magdalena Tomszys